Skip to main content

Blog entry by Tania McCoy

Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові

Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові

Загальний період відпустки завжди становить щонайменше 16 тижнів. Тож виникає запитання: чи передбачається якось надалі вирівняти цю ситуацію, адже протягом усього 2022 року медпрацівники в місяцях своєї відпустки будуть отримувати зарплату, значно меншу, ніж 20 і 13,5 тис. Тож чи правильно ми розуміємо, що якщо медпрацівник працює не на повну ставку, то оплата праці в перерахунку на відпрацьований час для нього не може бути нижчою за рівень, визначений у цій постанові? Тож незалежно від дати її оприлюднення, зарплата медиків з січня 2022 має бути виплачена в підвищених розмірах. Але вона не стосується медиків закладів освіти. Не менше ніж 13 500 гривень - для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям із початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрам із медсестринства. Не менше ніж 20 000 гривень - лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

Адже цим підпунктом постанови № 2 встановлено, що заклади охорони здоров’я, які у своїй діяльності застосовують постанову № 1298, можуть збільшити граничний розмір надбавок, передбачених у пп. Чи можуть КНП, які не мають у своїх локальних документах посилання на постанову № 1298 та перелічених у ній надбавок, увести в себе якусь іншу доплату або премію для досягнення розмірів зарплати, передбачених у пп. 97 КЗпП встановлюють, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, https://ukrainatoday.com.ua/iakym-bude-pidvyshchennia-zarplaty-likaria-u-2023-rotsi-v-ukraini-ostanni-novyny ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Відповідно, керівник повинен забезпечити диференціацію оплати праці, але вище встановленого постановою №2 рівня. Підпунктом 4 п. 1 постанови № 2 передбачено, що диференціацію заробітної плати медичним працівникам здійснюють у межах фонду оплати праці, установлюючи доплати та надбавки з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. 8 000 (набавки і доплати різні) : : 19 роб. № 1100 (а якщо потрібно, то також на 20% у випадку, передбаченому абзацом другим підпункту "в" пункту 28 Інструкції № 102), а потім вже всі передбачені до виплати надбавки і доплати розраховуються з цього ( підвищеного) посадового окладу.

Цікавить практичний бік виконання умови задля отримання такого підвищеного розміру. Ваш потенційний клієнт повинен подати заявку на отримання цього дозволу до Агентства зі страхування працівників (UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Проте керівник закладу охорони здоров’я має право сам установити розмір оплати праці таких працівників (відповідно до колективного договору та інших норм і гарантій). Підпункт 1 п. 1 постанови № 2 визначає, що розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється в межах фонду оплати праці на 2022 рік та не може бути нижче визначеного розміру. 2022 рік, а не постійно (п. Її розробило МОЗ на виконання Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021. Постанова набрала чинності 1 січня 2022 року. «Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. Для всіх інших працівників (не лікарів і не молодших спеціалістів з медичною освітою) посадові оклади і надбавки встановлюють керівники ЗОЗ залежно від потреб та можливостей підприємства.

Вони встановлюють вимоги до якості своїх членів, перевіряють, чи дотримуються вони колективного трудового договору, допомагають їм розвивати свої знання. На жаль, є роботодавці та служби зайнятості, які не дотримуються правил. На медичних працівників госпрозрахункового підрозділу стоматологічного відділення поширюється дія постанови № 2. Відповідно, оплата здійснюється за загальними правилами для медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я. ТОЖ КМУ ухвалив Постанову № 1334, якою нібито ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я. Умови оплати праці керівників комунальних підприємств регулює держава (ст. Рекордсменами з оплати праці середніх медпрацівників стали Полтавщина, Донеччина, Миколаївщина та Київ. КНП мають право самостійно визначати розмір оплати праці. Оскільки багато КНП у своїх локальних документах не має посилання на постанову № 12983, то виникає запитання щодо реалізації норми пп. Тобто жодного протиріччя не виникає. Якщо цей розмір є меншим, у роботодавця виникає обов’язок здійснити доплату до встановленого рівня. Постанова № 2 веде мову про те, що працівники повинні отримати заробітну плату не нижче встановленого рівня (якщо він нижчий, має бути здійснена доплата до встановленого рівня). Які виплати треба враховувати, нараховуючи надбавку (доплату, премію), яка дотягує фактично нараховану зарплату до рівня 20 та 13,5 тис.

  • Share

Reviews